Language

In their work, some artists sooner or later face the dilemma of the ability of the medium they use to create their works of art. Years ago, I found myself in a similar situation when the medium of photography was no longer sufficient to create my works of art.
As a result, I began to look at other media, such as painting, sculpture, architecture, and graphics, and with the help of them, I began to build my own language based on photography.
As I looked at other media and used them to create my artwork, a shift occurred in my mind about the infinite ability to mix different interdisciplinary practices to create new artworks. In my creation, I move within the extended pole of photography.
With my works, I urge the viewer to ask themselves again what photography is and whether photography requires an act of photography, whether a camera is needed, whether a photograph can be computer generated and whether other forms of art can enter the extended field of photography.
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jezik

Nekateri ustvarjalci se pri svojem delu slej kot prej srečajo z dilemo zmožnosti medija, ki ga uporabljajo za ustvarjanje svojih umetniških del. Pred leti sem se znašel v podobni situaciji, ko medij fotografije ni več zadoščal za ustvarjanje mojih umetniških del.
Zaradi tega sem se začel ozirati po drugih medijih, kot so slikarstvo, kiparstvo, arhitektura in grafika, in s pomočjo njih na podlagi fotografije začeli graditi sebi lasten jezik.
V trenutku oziranja po drugih medijih in uporabe le-teh pri ustvarjanju svojih umetniških del se je v meni zgodil premik v mišljenju o neskončni zmožnosti mešanja različnih interdisciplinarnih praks za ustvarjanje novih umetniških del.
Pri svojem ustvarjanju se gibljem znotraj razširjenega polaj fotografije. S svojimi deli nagovarjam, gledalca, da se ponovno vpraša, kaj sploh je fotografija in ali je za fotografijo potrebno dejanje fotografiranja, ali je potreben fotoaparat, ali je lahko fotografija računalniško ustvarjena ter ali lahko v razširjeno polje fotografije vstopajo tudi druge oblike umetnosti.
Back to Top